OKULISTA OPTYK
Strona GłównaWspółpraca i dofinansowanie z UEWspółpraca i dofinansowanie z UE
  • Współpraca w zakresie optyki okularowej: JZO  Jeleniogórskie Zakłady Optyczne
www.jzo.com.pl
  • Współpraca w zakresie opraw okularowych: AM Group
www.annemarii.com.pl
www.solano-sunglasses.com
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej
logologo Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wasilewski Lekarz Okulista
ul. Zduńska 10, 78-300 Świdwin, tel. 608 801 053
informuje o zrealizowaniu projektu „Poszerzenie oferty usług Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Tomasz Wasilewski Lekarz Okulista poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do refraktometrii, korekcji wad refrakcji, diagnostyki w zakresie chorób narządu wzroku”.
 
Realizacja projektu umożliwi leczenie pacjentów w nowym gabinecie okulistycznym i salonie optycznym w Świdwinie przy wykorzystaniu zakupionych innowacyjnych specjalistycznych urządzeń medycznych: lampy szczelinowej, rzutnika optotypów, dioptromierza, foroptera automatycznego, autorefraktokeratometru,  tonometru bezkontaktowego, unitu z fotelem i ramieniem foroptera, perymetru statycznego.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dzięki dofinansowaniu projektu  stworzyliśmy nowe miejsce pracy, wprowadziliśmy nowe usługi i udoskonaliliśmy te świadczone dotychczas.
Zakres usług dostępnych w gabinecie obejmuje
  • kompleksową obsługę pacjenta polegającą na badaniu i doborze szkieł korekcyjnych z jednoczesną możliwością ich zamówienia i zakupu na miejscu 
  • sprzedaż opraw, okularów, soczewek kontaktowych i galanterii optycznej 
  • dobór i sprzedaż soczewek kontaktowych
  • wykonywanie badania perymetrii statycznej (pola widzenia)
Udoskonalenia świadczonych już usług polegają na szybszym i dokładniejszym badaniu refrakcji i ciśnienia śródgałkowego oraz precyzyjnieszym i sprawniejszym doborze szkieł korekcyjnych.
Ponadto zastosowanie unitu okulistycznego do badania narządu wzroku oraz automatycznego foroptera zasadniczo poprawia komfort osobie badanej, niekiedy wręcz umożliwiając badanie osób niepełnosprawnych (brak konieczności przesiadania się pomiędzy urządzeniami i zmiany pozycji ciała). Nie bez znaczenia jest również znaczna poprawa ergonomii i komfortu badającego. 
  • Ogłoszenie 24-09-2012r.

logo 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPZP.01.01.01-32-273/09: „Poszerzenie oferty usług Spec. Praktyki Lek. T. Wasilewski Lek. Okulista poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do refraktometrii, korekcji wad refrakcji, diagnostyki w zakresie chorób narządu wzroku” zatrudnię do pracy w gabinecie lekarskim i sklepie optycznym osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu w zakresie pielęgniarstwa oraz doświadczenie w branży optycznej. Zakres obowiązków obejmuje m. in. rejestrację pacjentów, pomoc w gabinecie oraz sprzedaż art. ze sklepu optycznego. Rekrutacja odbędzie się z poszanowaniem polityki równych szans ( zgodnie z art.16 Rozp. Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11.07.2006r.)

Oferty wraz z życiorysem należy przesłać w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres: tomasz.wasilewski@op.pl lub ul. Zduńska 10, 78-300 Świdwin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


 


 

Strona GłównaWspółpraca i dofinansowanie z UE